CN

Contact Us

Shenzhen Berxel Photonics Co., Ltd.
24th Floor, Building 3, Nanshan Zhiyuan Chongwen Park, 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China 518071
Email
Website